درب دوجداره کشویی

درب دوجداره کشویی یکی از پرکاربردترین درب ها در ساختمان ها می باشد، حرکتِ این درب ها به صورت ریلی در راستای افقی بر روی غلطک هایی انجام می پذیرد.