پنجره دوجداره upvc کشویی

پنجره های دوجداره upvc کشویی که لنگه های بازشوی آن بصورت موازی و روی ریل مربوط به خود جابجا می شوند دارای دو نوع جفت ریل و تک ریل می باشند.