آب بندی نمای ساختمان

آب بندی نمای ساختمان

در اغلب نمای خارجی ساختمان‌ها که از جنس سنگ، سیمان یا آجر و یا نمای شیشه ای و کامپوزیت می‌باشد، آب به داخل نفوذ می‌کند. این نماها جدا از ... ادامه مطلب