آنودایز آلومینیوم آمل

عملیات آنودایز

آنودایز چیست – پنجره شهر

تعریف آنودایز آنودایز یک روش پوشش دهی الکترو شیمیایی است که در آن فلزِ زیر لایه با استفاده از اعمال اختلاف پتانسیل در یک محلول الکترولیت، توسط ... ادامه مطلب