آنودایز آلومینیوم ساری

عملیات آنودایز

آنودایز آلومینیوم چیست ؟

تعریف آنادایز آنادایز یک روش پوشش دهی الکترو شیمیایی است که در آن فلزِ زیر لایه با استفاده از اعمال اختلاف پتانسیل در یک محلول الکترولیت، توسط ... ادامه مطلب