استخر شیشه ای قائمشهر

ساخت استخر شیشه ای

استخر شیشه ای – پنجره شهر

در طراحی‌های جدید حضور آب و شیشه به عنوان دو المان تاثیرگذار، پر رنگ شده است. اجرای استخر شیشه ای جلوه‌ای خاص و زیبا به ساختمان‌ها می‌بخشد. ... ادامه مطلب