بست مولیون پنجره دوجداه

کانکتور

کانکتور

کانکتور پنجره دوجداره یکی از مهم‌ترین قطعات موجود در پنجره‌های دوجداره کانکتور مولیون یا به عبارتی کانکشن می‌باشد. قطعه‌ای که میتواند در تولید و منتاژ یک پنجره ... ادامه مطلب