درب دوجداره فرانسوی ، پنجره شهر

درب دوجداره فرانسوی

برای استفاده از بیشترین فضای بازشو جهت تردد یا انتقال اجسام یا وسایل بزرگ، اصولا از درب‌هایی استفاده می‌شود که هر دو لنگه آن به صورت هم ... ادامه مطلب