نقش گاز آرگون در شیشه دوجداره

استفاده از گاز آرگون در ساخت پنجره دوجداره

نقش گاز آرگون در شیشه دوجداره می تواند مشکلات موجود در پنجره های قدیمی را برطرف کند. پنجره های قدیمی غیر دوجداره اتلاف انرژی بالایی دارند و از طرفی عایق صدا نیز نیستند. ضمنا در پنجره های دوجداره استفاده از گاز حاوی اکسیژن به علت خورندگی اکسیژن، کار مناسبی نیست. به همین دلیل گاز آرگون در شیشه دوجداره یک راه حل مطمئن به شمار می رود.

گاز آرگون چیست؟

گاز آرگون، یکی از عناصر گروه گازهای نجیب، گازی بی اثر، بدون رنگ، بدون بو و غیر مضر برای سلامتی است. این گاز با قرار گرفتن در شیشه ی دوجداره عبور انرژی و صدا را به حداقل ممکن می رساند.

نقش گاز آرگون در شیشه دوجداره

  • گاز آرگون گازی بی اثر است یعنی با هیچ ماده ای ترکیب شیمیایی به وجود نمی آورد. از این رو با تزریق گاز آرگون در فضای بین دو شیشه هیچ گونه تبادل شیمیایی بین شیشه و چسب، اسپیسر و چسب، اسپیسر و شیشه و سایر متعلقات در بین فضای دوجداره شیشه اتفاق نخواهد افتاد.
  • ضریب انتقال حرارت در گاز آرگون بسیار پایین تر از هوا می باشد. با تزریق گاز آرگون هوا از بین دوجداره شیشه خارج شده، از این رو حرارت نیز پایین می آید و این بدان معناست که گاز آرگون مانع انتقال سریع گرما و سرما از سمت جدار داخل به جدار خارج و بالعکس می گردد. در واقع مانند یک عایق گرما و سرما عمل می نماید.