محمد شهیری - میر عامل

محمد شهیری طبرستانی

موسس و مدیرعامل

پنجره شهر

اعضای تیم ما

احمدرضا معلم

احمدرضا معلم

مدیریت فروش سازه‌های شیشه‌ای و عضو هیئت مدیره

علی ابراهیمی پور

علی ابراهیم پور

مدیر داخلی و مسئول اجرا

فرشته حسن نژاد

فرشته حسن نژاد

مدیریت فروش آلومینیوم و upvc

امیر محمد علیزاده

امیرمحمد علیزاده

قائم مقام مدیریت و مسئول خرید

مراد خیرالله پور

مسئول انبار

امیرحسین شعبانی

کارشناس فروش

سید یوسف کاظمی

سید یوسف کاظمی

سرپرست خط آلومینیوم

سید جواد سعادتمند

سید محمد جواد سعادتمند

مدیر اداری

ابوتراب اکبری

ابوتراب اکبری

سرپرست خط upvc

بابک بابانسب

کارشناس سقف و سازه ای شیشه ای

فاطمه رمضانپور

مسئول اجرائیات

زهره ارجمندی

زهره ارجمندی

کارشناس سایت و فضای مجازی

خانم نسیانی

زهرا نسیانی

کارشناس طراحی

امیر قنبری

مدیرسایت و بخش IT

مجتبی قائمی

کارشناس فروش

۴.۸/۵ - (۵ امتیاز)