محمد شهیری - میر عامل

محمد شهیری طبرستانی

موسس و مدیرعامل

پنجره شهر

اعضای تیم ما

احمدرضا معلم

احمدرضا معلم

مدیریت فروش سازه‌های شیشه‌ای و عضو هیئت مدیره

علی ابراهیمی پور

علی ابراهیم پور

مدیر داخلی و مسئول اجرا

امیر محمد علیزاده

امیرمحمد علیزاده

قائم مقام مدیریت و مسئول خرید

فرشته حسن نژاد

فرشته حسن نژاد

مدیریت فروش آلومینیوم و upvc

مراد خیرالله پور

مسئول انبار

امیرحسین شعبانی

کارشناس فروش

سید یوسف کاظمی

سید یوسف کاظمی

سرپرست خط آلومینیوم

سید جواد سعادتمند

سید محمد جواد سعادتمند

مدیر اداری

ابوتراب اکبری

ابوتراب اکبری

سرپرست خط upvc

بابک بابانسب

کارشناس سقف و سازه ای شیشه ای

سعیده داداشی

طراح و کارشناس فروش سازه چوبی

زهره ارجمندی

زهره ارجمندی

کارشناس سایت و فضای مجازی

خانم نسیانی

زهرا نسیانی

کارشناس طراحی

امیر قنبری

مدیرسایت و بخش IT

مجتبی قائمی

کارشناس فروش

۴.۸/۵ - (۵ امتیاز)