محمد شهیری - میر عامل

محمد شهیری طبرستانی

موسس و مدیرعامل

پنجره شهر

اعضای تیم ما

احمدرضا معلم

احمدرضا معلم

مدیریت فروش سازه‌های شیشه‌ای و عضو هیئت مدیره

سید جواد سعادتمند

سید محمد جواد سعادتمند

مدیر اداری

فرشته حسن نژاد

فرشته حسن نژاد

مدیریت فروش آلومینیوم و upvc

امیر محمد علیزاده

امیرمحمد علیزاده

قائم مقام مدیریت و مسئول خرید

الیاس ثابت

الیاس ثابت

کارشناس فروش

جابر خراط پور

جابر خراط پور

کارشناس فروش

امیرحسین شعبانی

کارشناس فروش

سید یوسف کاظمی

سید یوسف کاظمی

سرپرست خط آلومینیوم

علی ابراهیمی پور

علی ابراهیم پور

مدیر داخلی و مسئول اجرا

امیر مجیدی

امیر مجیدی

سرپرست خط شیشه

ابوتراب اکبری

ابوتراب اکبری

سرپرست خط upvc

مراد خیرالله پور

مسئول انبار

فاطمه یزدانی

فاطمه یزدانی

مدیر تضمین کیفیت و اجرا

زهره ارجمندی

زهره ارجمندی

کارشناس سایت و فضای مجازی

فائزه آهنگر

فائزه آهنگر

واحد فنی مهندسی سازه شیشه‌ای

نازیلا طهماسبی

واحد فنی مهندسی

امیر قنبری

مدیرسایت و بخش IT