کارخانه : مازندران – کیلومتر ۷ جاده بابل – بابلسر   |  تلفن کارخانه : ۴۳۵۳۷۶۶۳۰۰۱۱


دفتر مرکزی : مازندران – بابل – کمربندی غربی – توحید ۲۰ – ساختمان توحید – طبقه ۴ – واحد ۷  تلفن دفتر : ۳۲۳۲۳۲۹۷-۰۱۱