سقف شیشه ای

اسکای لایت(sky light) از جدیدترین و مدرن ترین نوعِ سقف شیشه ای می باشد که می تواند جذابیت ظاهری زیادی برای نمای ساختمان شما ایجاد کند و موجب ایجاد احساس بهتری در افرادی شود که داخلِ ساختمان هستند و یا از بیرون آن را مشاهده می­ کنند.