پروژه توری ترکیبی با پرده پلیسه در بابل

اجرای پروژه توری ترکیبی با پرده پلیسه در بابل توسط گروه پنجره شهر و به صورت دومنظوره قابل استفاده است.

توری پلیسه + پرده پلیسه + هرذو بصورت همزمان

https://panjereshahr.com/pleated-blinds/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.