درب و پنجره دوجداره آلومینیومی اختصاصی

درب و پنجره دوجداره آلومینیومی اختصاصی نوعی از پنجره های دو جداره به حساب می آید که جنس متریال آن ها از پروفیل اختصاصی آلومینیوم می باشد